• lorem ipsum dolor sit

  Dry Bulk Container Liners

  lorem ipsum dolor sit

  Flexitanks for Liquids

  lorem ipsum dolor sit

  Containment Bags

  lorem ipsum dolor sit

  Industrial Packaging

PPC Philton

Được hướng dẫn bởi khoa học, chiến thắng với chất lượng giá cả phải chăng!

Chào mừng đén với website của chúng tôi – PPC Philton là nhà sản xuất hàng đầu về Dry Bulk Liners, Flexitanks, standard and specialist Large Polythene Bags, Covers and Liners với gần 50 năm kinh nghiệm.

Không có vấn đề như thế nào khó khăn, chúng tôi có một giải pháp đóng gói số lượng lớn cho phù hợp với ứng dụng của bạn.

Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất tại ISO9001:2015 / ISO22000 quality assured plants with strict raw material testing, QA procedures and controls